Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Movie12345.flv VideoJoiner170905114325.flv VideoJoiner170905113339.flv Moviekg.flv VideoJoiner170905112749.flv Moviedh.flv Movie.flv 00001.flv 00000.flv Movielienhoan.flv ANH_5D.flv HEO_DAT_155.flv Rcv.flv Vn2.flv Cuu_tro.flv Vn1.flv Anh_k1.flv MVI_0386.flv

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Ý ĐẸP LỜI HAY

  ""

  TRUYỆN CƯỜI

  Xem truyện cười

  VÀO THI VIOLYMPIC

  tgt

  CÁ CẢNH

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  Công văn số 38 - Hướng dẫn công tác kiểm tra 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: SGD DAK LAK
  Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:04' 29-09-2018
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
  THANH TRA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 38 /HD-TTr
  
  Đắk Lắk, ngày 20 tháng 9 năm 2018
  
  Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra
  của Phòng GDĐT năm học 2018-2019
  
  
  
  
  
  Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

  Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2018 - 2019 đối với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) như sau:
  I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA
  Kế hoạch kiểm tra đảm bảo theo hướng đổi mới, nội dung kiểm tra gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học, yêu cầu công tác quản lý của ngành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý giáo dục của tỉnh; cần xác định rõ nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra và phạm vi kiểm tra; đồng thời đảm bảo không trùng lắp với nội dung, đối tượng thanh tra của Thanh tra Sở và Thanh tra huyện.
  II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KIỂM TRA
  1. Mục tiêu
  - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục theo phân cấp quản lý đã được quy định tại các văn bản của trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ngành;
  - Xây dựng lực lượng làm công tác kiểm tra của Phòng, nòng cốt là các cộng tác viên thanh tra giáo dục được Sở bổ nhiệm để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm tra.
  2. Nhiệm vụ trọng tâm
  - Chuẩn hóa hoạt động kiểm tra; Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp kiểm tra theo hướng tập trung kiểm tra có chiều sâu đối với những vấn đề còn yếu kém, bất cập và xã hội quan tâm trong công tác quản lý, điều hành của các cấp quản lý; Công khai các sai phạm và nhân rộng các điển hình tốt nhằm tác động vào toàn hệ thống;
  - Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật;
  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn thanh tra; việc thực hiện kết luận của các Đoàn kiểm tra thuộc Phòng GDĐT.
  3. Nhiệm vụ cụ thể
  - Tăng cường kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GDĐT được UBND huyện phê duyệt;
  - Tập trung kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, việc triển khai chủ trương đổi mới của ngành; những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận và trong đội ngũ (dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi ngoài ngân sách, quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, công tác an toàn trường học, công tác thi đua, việc thực hiện chế độ, chính sách…); việc thực hiện qui chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục (CSGD) ngoài công lập, các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ ở các CSGD (công lập và ngoài công lập) để đem lại hiệu quả thiết thực và thực chất;
  - Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về: Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; kịp thời cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về những sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn. Tổ chức xác minh, xử lý kịp thời ngay tại cơ sở để hạn chế các đơn thư vượt cấp và khiếu nại, tố cáo đông người;
  - Phối hợp với Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch, tham gia thanh tra hành chính các CSGD trên địa bàn do Thanh tra huyện chủ trì; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ quản lý các CSGD trên địa
   
  Gửi ý kiến

  BẢN ĐỒ DU LỊCH