Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Movie12345.flv VideoJoiner170905114325.flv VideoJoiner170905113339.flv Moviekg.flv VideoJoiner170905112749.flv Moviedh.flv Movie.flv 00001.flv 00000.flv Movielienhoan.flv ANH_5D.flv HEO_DAT_155.flv Rcv.flv Vn2.flv Cuu_tro.flv Vn1.flv Anh_k1.flv MVI_0386.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Ý ĐẸP LỜI HAY

  ""

  TRUYỆN CƯỜI

  Xem truyện cười

  VÀO THI VIOLYMPIC

  tgt

  CÁ CẢNH

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  Đánh giá CCVC - Mẫu 1; 2; 3 ; 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:17' 27-05-2016
  Dung lượng: 92.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHỤ LỤC
  MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ,
  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
  1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ (Mẫu số 01).
  2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mẫu số 02).
  3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03).
  4. Báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức (Mẫu số 04)
  5. Báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 05)

     Mẫu số 01
  Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
  

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
  Năm 20...
  Họ và tên: .......................................................................................................
  Chức vụ, chức danh: .......................................................................................
  Cơ quan công tác: ...........................................................................................
  Hệ số lương: ..................................................................................................
  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ
  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
  .........................................................................................................................
  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
  .........................................................................................................................
  3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
  .........................................................................................................................
  4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:
  .........................................................................................................................
  5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
  .........................................................................................................................
  II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ
  1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
  2. Phân loại đánh giá:
  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
  .........................................................................................................................
    
  Ngày....tháng....năm 20... Cán bộ tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)
  
   III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC
  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
   
   
  Ngày....tháng....năm 20... Đại diện lãnh đạo cơ quan (ký tên, ghi rõ họ tên)
  

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
  1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
  2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:
  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ).
  .........................................................................................................................
   
   
  Ngày....tháng....năm 20... Đại diện cấp có thẩm quyền (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  

  Mẫu số 02
  Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
  

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
  Năm 20...
  Họ và tên: .......................................................................................................
  Chức vụ, chức danh: ......................................................................................
  Đơn vị công tác: .............................................................................................
  Ngạch công chức: ………. Bậc:………… Hệ số lương: ...............................
  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC
  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
  .........................................................................................................................
  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
  .........................................................................................................................
  3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
  .........................................................................................................................
  4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
  .........................................................................................................................
  5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
  .........................................................................................................................
  6. Thái độ phục vụ nhân dân:
  .........................................................................................................................
  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:
  .........................................................................................................................
  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
  .........................................................................................................................
  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:
  .........................................................................................................................
  II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
  1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
  2. Phân loại đánh giá:
  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
  .........................................................................................................................
   
   
  Ngày....tháng....năm 20... Công chức tự đánh giá
   
  Gửi ý kiến

  BẢN ĐỒ DU LỊCH